Sila klik follow dahulu sebelum copy bahan di blog ini

Monday, 28 June 2010

TOPIK PEMBENTANGAN 2010

1. Konsep Pendidikan dan Matlamat Pendidikan
- Rumuskan konsep Pendidikan menurut pendapat tokoh pendidikan dalam dan luar negara
- Jelaskan sejarah pendidikan negara sebelum, pra, selepas merdeka.
- Analisis matlamat dan objektif Pendidikan dalam pembangunan Insan negara.

2. Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPG) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)
- Rumuskan Konsep FPK dan FPG
- Implikasi FPK dan FPG kepada pendidikan negara.
- Jelaskan rasional dan unsur utama dalam FPK dan FPG
-Analisis unsur utama dan implikasi FPK dan FPG dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan ketrampilan dan jati diri murid dan guru.

3. Guru sebagai satu Profesion
- Jelaskan konsep keguruan sebagai satu profesion
- Jelaskan konsep Kod etika perguruan Malaysia dan kepentingannya.
- Analisis unsur kod etika perguruan Malaysia dan implikasi kepada akauntabiliti guru.
- Mengkaji dan membincangkan ciri-ciri dan kualiti seorang guru yg profesional.
- Jelaskan ciri-ciri dan kualiti guru yg profesional

TRENDA DAN ISU-ISU PENDIDIKAN

4. Pendemokrasian Pendidikan
- Konsep pendemokrasian pendidikan
- Kesaksamaan pendidikan
-murid daripada keluarga kurang beruntung, murid istimewa, jantina, kelas bercantum,
sekolah pendalaman dan kurang enrolmen.

5. Pendidikan wajib untuk semua
- Jelaskan Pendidikan wajib untuk semua (Akta Pendidikan 1996)
- Jelaskan Implikasi pelaksanaan pendidikan wajib melalui Akta Pendidikan 1996.

6. Kepelbagaian Murid dan implikasinya kepada pelaksanaan kurikulum.
- Pengubahsuaian pelaksanaan kurikulum berpusat mengambilkira faktor-faktor :
- Kepelbagaian Latar belakang dan ciri murid.
- Sekolah dan komuniti.

7. Permuafakatan Komuniti dan sekolah
- Konsep, rasional dan kepentingan komuniti dan sekolah.
- Hubungan timbal balik antara sekolah dan komuniti.
- Jelaskan Strategi membina permuafakatan sekolah dan komuniti.

8. Pendidikan dan pembangunan manusia
- Pembangunan insan seimbang
- Pembangunan sumber manusia
- Terangkan peranan pendidikan dalam pembangunan sumber manusia sejajar dengan keperluan dan wawasan negara.
-Jelaskan kepentingan rancangan pendidikan yg komprehensif dan bersepadu dalam pembangunan insan yg seimbang.

9. Globalisasi dan cabaran pendidikan
- Konsep globalisasi.
- Hubungan globalisasi dengan kepentingan
- Berikan contoh-contoh globalisasi dan kesan baik dan buruk terhadap manusia.

10. Globalisasi dan cabaran pendidikan
- Implikasi globalisasi ke atas peluang pendidikan, mod pembelajaran, pekerjaan dan
penjanaan ilmu.
- Cabaran globalisasi kepada dunia pendidikan.
- Analisis globalisasi dan kesannya ke atas pendidikan serta cabaran-cabarannya.
Peraturan;
1. Pembentangan hendaklah menggunakan power point dan handout disediakan kepada setiap kumpulan.

Penilaian
1. Kerja Kursus : 70%
2. Pembentangan : 20 %
3. Sikap dan Sahsiah : 10%

BUKU CADANGAN RUJUKAN
1. Falsafah dan konsep Pendidikan pengarang Abdul Rahman Arof & Zakaria Kasa
2. Teacher Education: Interface between practices and policies : The Malaysian Experience pengarang Ratnavadiel.
3. Pengajian Sosiologi dalam pendidikan pengarang Aini Hasan
4. Curriculum foundations principles and issues pengarang Omstein
5. Quality in Teaching pengarang Carr
6. Pengantar Teras Pendidikan pengarang Mok Soon Sang

1 comment:

  1. bagaimana utk mendapatkan nota pedndidikan pendemokrasian ?

    ReplyDelete